|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


Vandreruter i Danmark
Vandring er en dejlig form for motion, hvor alle kan være med, børn, unge og voksne. Du sætter selv farten og distancerne, og der er fin kontakt til naturen med alle dens oplevelser, synsindtryk, lyde og dufte. Hvis du vælger at benytte afmærkede ruter, får du dels større sikkerhed - du risikerer ikke at vejen ender blindt - og dels kommer du frem uden fare for at trænge ind på privat grund. Desuden går de afmærkede ruter ofte igennem nogle af de smukkeste naturområder.
Du kan bruge langt de fleste vandreruter hele året, men nogle stier kan stå under vand af og til, så du bør både klæde dig efter årstiden og forholdene. Vær forsigtig med tobaksrygning og brug af åben ild og hold altid hunden i snor. Respekter dyr og fugle og tag hensyn til deres boliger og yngel og lad planterne stå i naturen, hvor de hører hjemme. I offentlig skov må du plukke bær, svampe og blomster til eget forbrug, men naturligvis ikke fredede arter!

Nedenfor finder du en oversigt over vandreforløb på 10 km eller derover. Nogle af ruterne er identiske med cykelruterne, kortere ruteforløb kan være asfalterede, men som hovedregel går ruterne ad stier og grusveje.
Vandreruter i Jylland
10 - 50 km.

 • Planetstien - 12 km. Lemvig-Stenodden, langs Nissum Bredning.
 • Holme Bjerge-Giber Å - 13 km. Natursti.
 • Kolding Fjord, Stenderup Skovene - 13 km.
 • Tøndermarsken - 14 km. Trampestier og markveje.
 • Rømø - 2 længere ruter på midtøen 17 km og sydøen 14 km samt 3 kortere ruter i plantagerne på henh. 3,2 og 3 km.
 • Mossø, Sukkertoppen og Gudenå - 18 km.
 • Endelave - 18 km. Rundtur på øen Endelave ud for Horsens Fjord.
 • Rands Fjord - 19 km.
 • Bramdrupdam/Hartestien - 19 km.
 • Vranderupstien - 19 km. Langs Kolding Ådal.
 • Rørbæk Sø, Tinnet Krat, Gudenåens og Skjernåens udspring - 20 km.
 • Mols Bjerge - 20 km. Forskellige ruter ad grusveje og stier.
 • Elbodalstien - 20 km.
 • Sallingsund-Guide - 22 km. Forskellige afmærkede ruter på grusveje.
 • Tørskind-Vejle og Egtved Ådale - 25 km.
 • Jyske Ås - 30 km Østre Vrå-Dronninglund vandre-/cykelrute. Del af den nordlige Hærvejsrute.
 • Tunneldalstierne - 30 km. Rundture om Haderslev Dam, Pamhile Skov og Stævninge Dam.
 • Æ Markmansti og Brede Å-stien - 7 km, men udbygges i 1996 til 33 km. Markslandet og digerne.


50 -  km.

 • Trækstien Silkeborg-Randers 52 km. Trampesti langs Gudenåen. 
 • Naturstien Nibe-Hvalpsund - 55 km. For gående, cyklende og ridende. Følger den nedlagte jernbane fra Nibe til Havbro.
 • Naturstien Horsens-Silkeborg - 56 km. Vandre-/cykelrute ad nedlagt jernbane.
 • Vandreruten Århus-Silkeborg - 64 km.
 • Gendarmstien - 77 km. Fra Padborg til Sønderborg langs Flensborg Fjord. - Nordby Bakker, Samsø - 15 km. Trampestier og grusstier.
 • Bække-Varde, Varde-Blåvand - 90 km.
 • Kyst til kyst - 120 km. fra Blåvandshuk til Vejle
 • Rundvandrevej i Hirtshals Kommune - 125 km. Ruten er på 6 etaper på mellem 10 og 32 km.
 • Vestkystruten - 160 km. Bulbjerg-Skagen. Cykelrute, men på lange stræk brugbar som vandrerute.
 • Rundvandrevej Trehøje - 177 km. Otte etaper på mellem 17 og 29 km.
 • Vestkyststien - 180 km. Bulbjerg-Nymindegab. En vandre-/cykelrute.
 • Hærvejen - 265 km. (del af den europæiske fjernvandrevej E1) Viborg-Padborg.
 • Nordsøstien - The North Sea Trail. Danmarks del af den 6000 km. lange rute rundt om Nordsøen er på 1500 km.
Vandreruter på Sjælland
 • Rude Skov-Skodsborg - 10 km. Grusveje og skovstier.
 • Ravnsby Bakker - 10 km.
 • Hedeland - 12 km. Hedehusene-Tune. Grusstier.
 • Nordskoven, Jægerspris - 14 km.
 • Pøleåstien, Hillerød-Helsinge - 15 km. Vandre-/cykelrute.
 • Skjoldenæsholm,Bidstrup, Særløse Overdrev - 15 km. Rundture på skovveje
 • Orø - 16 km. Trampesti.
 • Vandreture ved Onsevig - 16 km. 5 vandreture af småveje og stier.
 • Gentofte Sø-Kalveboderne - 20 km.
 • Køge Ås - 20 km.
 • Møns Klint - 20 km. Flere ruter på klinten, stranden eller baglandet.
 • Lindved Ådal - 20 km. Grusstier. Ruten følgen åen fra Åsum til Højby.
 • Store Vejleåstien - 22 km., Jonstrup Vang-Ishøj Strand.
 • Lagunestien - 23 km., Næstved-Bisserup. Forlænges senere over Skælskør til Korsør (60 km). Flere steder er ruten direkte på strandbredden.
 • Værslevstien - 24 km. Kalundborg-Gørlev. Vandre-/cykelrute.
 • Gillelejestien, Hillerød-Gilleleje - 27 km. Fra Frederiksborg Slot i Hillerød til Gilleleje Station via bl.a Grib Skov.
 • Klampenborg-Vestskoven - 27 km.
 • Isefjordstien - 30 km. Rørvig Havn-Sandskredet. Vandre-/cykelrute.
 • Østersøstien - 37,5 km. Albuen/Hyllekrog. Vandre-/cykelrute ad småveje og på kystdiget.
 • Søndersø-Dragør - 46 km. Vandre-/cykelrute.
 • Jyderupstien - 50 km. Jyderup-Kongskilde Friluftsgård. Vandre-/cykelrute.
 • Skovmærketure i Mølleådalen - 60 km. Ruten går gennem skove, villakvarterer og langs søbred.
 • Fjernvandrevej E6 Sjælland-Kastrup-Korsør - 155 km.
 • Sjællandsleden - 600 km. - Den del af Nordsøruten, der passerer Sjælland og Møn.
Vandreruter på Fyn
 • Det sydfynske øhav - 220 km. (7 delstrækninger à 25-39 km.)
Vandreruter på Bornholm
 • Hammeren og Hammershus Slotslyng - 10 km.
 • Almindingen - 10 km. Flere afmærkede ruter.
 • Kyststier på Bornholm - 110 km. Sammensat af nyanlagte stier og gamle rednings-, skov- og kyststier.

Kategorier på sider:

Rejseforsikring Dykkerrejser Sportsudstyr Gode råd til kanoturen Rejsebøger Rejser og Ferie Klatresteder Skiferie Vildmarksliv Vandreruter i Danmark Gode råd om vandring i Danmark Ferie i Danmark Klatring Aktiv diverse
 
 
 Du er her: Aktiv - Rejser Aktiv - - Hvad er Aktiv en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.